SKJOLDBORG KIRKE

Billeder taget af Bertel Bolt

Fakta om Skjoldborg Kirke

Beliggenhed: I den nordlige del af landsbyen Skjoldborg, med vid udsigt over Limfjorden.

Arkitektur: Kullet kirke med romansk kor og skib af granitkvadre; skib forlænget mod vest, muligvis med udgangspunkt i nedbrudt senmiddelalderligt tårn. Muret klokkegalge ved korets østgavl; mod nord våbenhus fra 1886. I vestgavl romansk gravsten og fem overliggere fra romanske vinduer. Syddør tilmuret, norddør med kvadre og kilesten som tympanon. Mange stenhuggerfelter i murværk.

Indvendig: Konstateret spor af kalkmalerier fra o. 1500. Kor og skib tækket med tegl, klokkegalge med bly.

Altertavle: Bemalet relief af De hellige tre konger, udført 1925 af Axel Poulsen.

Altersølv og stager: Kalk og disk fra 1730. På oblatæske graveret »Bertel Langball, Anne Lauritz Daater 1708«, ejeren af Todbøl med hustru; fra 1721 ejer af Skjoldborg Kirke. To alterstager, iflg. indskrift og våbenskjolde givet 1647 af Iver Kaas til Ulstrup (Hundborg Sogn) og hustru Sophia Krag.

Døbefont: Romansk af thybotype; firkløverformet kumme med to rækker bægerblade; fod med tovsnoning af usædvanlig art. Sydtysk dåbsfad fra o. 1575 med Mariæ Bebudelse; på rand våbenskjolde og initialer for Hans Arenfeldt & Anna Marsvin, Claus Pors & Anne Arenfeldt, Claus Herluf Pors & Dorte Kaas, tre ægtepar med relation til Ullerupgård (Sennels Sogn) i 1600-tallet.

Prædikestol: Fra 1790’erne, udført i nyklassisk stil, med malerier i runde felter omgivet af laurbærkranse. Over himmel: lovens tavler, domsbasun og kors, omgivet af laurbærkrans.

Stolestader: Dele af stoleværk fra o. 1625 med udskårne, rundbuede arkadefelter.

Pulpitur: Herskabspulpitur fra 1790’erne, omdannet 1938 til orgel, med malede våbenmærker for ejere af Todbøl.

Kirkeskib: Tomastet skonnertbrig, ophængt 1965.

Orgel: Med 10 stemmer, bygget 1993 af Bruno Christensen & Sønner 1993.

Klokker: En klokke omstøbt 1884 i Anker Heegaards Etablissement paa Frederiksværk; to støbt 1990 hos Pierre Paccard.

Gravminde i kirke: På korets sydvæg epitaf over Erich Zacharias von Kahlen, ejer af Todbøl, død 1726; i skibet mindetavle over sognets faldne i de slevigske krige.