Musikgudstjenester

Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup Kirker afholder musikgudstjenester i løbet af året

Du kan læse mere om de enkelte musikgudstjenester herunder

Kontakt vedr. musikgudstjenester er organist

Anne-Marie Kongsgaard Helligsø, amh.organist@gmail.com, 61 27 83 73

og Sognepræst Anders Egon Møller, aem@km.dk, 29 81 12 55

De ni Læsninger i Sjørring kirke 

Søndag 11. december kl. 10.30

De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om skabelse, profeti og Jesu fødsel, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.

Sjørring Kirkes Børnekor og vores kirkesangerne synger mellem nogle af læsningerne og der vil være fællessalmer og sange. Ordet er i fokus og bliver så omkranset af musik. Teksterne skaber en rød tråd gennem hele bibelhistorien frem til Jesus’ fødsel og dermed årsagen til, at vi fejrer jul. Til den fortælling har koret og sangerne gjort sig mange tanker om at finde musikstykker, der giver sammenhæng til teksterne.  Dermed er musikken langt fra tilfældig, men taler med og binder det hele sammen.

Kyndelmissegudstjeneste i Skjoldborg kirke

torsdag 2. februar kl. 19.00

Ca. 40 dage efter jul tager vi den gamle tradition op og fejrer, at lyset er kommet til verden for at fordrive mørket. Derfor vil hele gudstjenesten være bygget op omkring lyset og læsninger om lyset og der vil være mulighed for at tænde et lys.

I den tidlige kristne kirke i Rom lagde man vægt på, at Kristus var et lys for hedningerne, og derfor blev kyndelmisse den fejring, hvor man indviede lys til brug i kirke og hjem for hele året. De indviede lys blev i familierne betragtet som en stor skat, og de blev tændt, når der var tordenvejr, eller ved barselssenge og dødslejer. I dag indvier vi ikke længere lys, men vi takker for, at lyset er kommet til verden.

Når vi i vores kirke fejrer kyndelmisse, lægger vi vægt på, at den er som et genskin af julen. I julen hører vi om lyset, der sprænger mørket, oplyser ethvert menneske og viser os nåden og sandheden. Det er der god mening i at blive mindet om midt i den lange og mørke vinter, hvor længslen efter lys og varme er størst. Vel er vinteren nu streng, men foråret er på vej!