Diverse møder

Menighedsrådsmøder – Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup Sogne.

  • 8. juni 2022
  • 11. august 2022
  • 7. september 2022
  • 5. oktober 2022
  • 3. november 2022

Møderne afholdes i Sjørring Sognehus kl. 18.30 og er åbne for offentligheden.