Menighedsrådsmøde

Menighedsrådsmøder – Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup Sogne

Møderne afholdes i Sjørring Sognehus kl. 18.30 og er åbne for offentligheden.

  • 17. august 2023
  • 13. september 2023
  • 11. oktober 2023
  • 8. november 2023