Diverse møder

Menighedsrådsmøder – Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup Sogne.

  • 5. januar 2022
  • 10. februar 2022
  • 16. marts 2022
  • 7. april 2022
  • 5. maj 2022
  • 8. juni 2022

Møderne afholdes i Sjørring Sognehus kl. 19.00 og er åbne for offentligheden.