Kirkegård

Nyt sorghæfte og nyt takstblad
To nye dokumenter ligger nu til download her på siden. Det drejer sig dels om et sorghæfte med titlen »Ved dødsfald« og dels om et nyt takstblad.
De kan downloades ved at klikke herunder:


Sorghæftet »Ved dødsfald«
wp75da5928_06
Takstblad 2020

Kirkegårdsvedtægt for pastoratet kan downloades ved at klikke HER

Lige nu venter vi spændt på et svar fra Aalborg Stift. Vi har nemlig fremsendt sidste og endelige udgave af projektet om Kallerup Kirke som eksperimentarium. Det burde være en formalitet, at få det blå stempel, men vi vil se det, før vi tror på det. Hvis vores vantro begrænser sig til det, så ……!

Arkitekt Kenneth Olsen har udarbejdet et flot prospekt om hele projektet og vi har fået fremstillet en smuk folder, som skal være grundlaget for vores ansøgninger til fonde. I arbejdsgruppen tror vi på, at vi har et godt projekt, som det vil være muligt at skaffe penge til gennemførelsen af. Projektet har igennem tid udvidet sig, bl.a. har vi haft en konservator til at kigge Axel Poulsens smukke
altertavle efter, og tavlen trænger til et eftersyn. Så derfor har vi indskrevet en renovering i projektet, også.

Sommeren venter rundt om hjørnet og de ansatte på kirkegårdene har travlt med at holde rent og pænt. Snart bliver det tid til det årlige kirkesyn og her har kirkeværgeudvalget, bestående af de fire kirkeværger og to gravere, besluttet, at vi i år vil arbejde specielt med de bevaringsværdige gravsteder og sten, så vi har fuldt overblik, samt planer for det fremtidige arbejde.

Endelig arbejdes der med kirkernes lofter, som skal efterses, så vi også der har styr på klima og mulige fugtproblemer. Kirkerne er jo gamle huse, som fortjener vores fulde opmærksomhed, hvis generationerne efter os, også skal bruge dem.

Jytte Nielsen

wp163c3b03_05_06