Menighedsråd

Kirsten Fonseca
Formand
Troldhøjvej 6, Skjoldborg
7700 Thisted
Tlf: 23933790
Mail: waki@post9.tele.dk
Forretningsudvalg
Bladudvalg
Hjemmesideudvalg
Sognehusudvalg
Kirsten Humlum
Næstformand
Næstrupvej 42, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 97971508/21121031
Mail: khumlum@dlgmail.dk
Stående Kirkeudvalg
Forretningsudvalg
Bladudvalg
Sognehusudvalg
Valgbestyrelse
Børge Hornstrup

Brendhøjvej 3, Kallerup
7700 Thisted
Tlf: 23257180
Mail: bfhornstrup@live.dk

Forretningsudvalg
Præstegårdsudvalg
Kallerup-Kirke-udvalg
Niels Henning Nielsen
Kasserer
Gadesvej 6, Skjoldborg,
7700 Thisted
Tlf: 97930610/29633466
Mail: nielshenning@dlgpost.dk
Valgbestyrelse (formand)
Torben Ranneries
Kirkeværge for Thorsted Kirke
Søndre Thorstedvej 14, Thorsted,
7700 Thisted
Tlf: 97266027/23361695
Mail: tr@vhim-gym.dk
Forretningsudvalg
Valgbestyrelse
Lisbeth Hornstrup
Kirkeværge for Skjoldborg Kirke
Stakkedal 6, Skjoldborg
7700 Thisted
Tlf: 30570488
Mail: a-hornstrup@mail.tele.dk
Jytte Nielsen
Kirkeværge for Kallerup Kirke
Kallerupvadested 3, Kallerup
7752 Snedsted
Tlf: 97934344/25213437
Mail: skovgaarden@jensen.mail.dk
Aktivitetsudvalg
Kallerup-Kirke-udvalg
Karin Fenger Madsen
Sekretær / Kontaktperson
Voldgade 18, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 97971284/22471967
Mail: madsen_karin@hotmail.com
Aktivitetsudvalg
Sognehusudvalg
Ole Heskjær
Kirkeværge for Sjørring Kirke
Skråvej 1, Næstrup
7700 Thisted
Tlf: 60187483
Mail: oleheskjaer@live.dk
Præstegårdsudvalg
INTET BILLEDE Dorthe Krogsgaard

Voldgade 17, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 40460966
Mail: cocokrogsgaard@gmail.com

Aktivitetsudvalg
Sognehusudvalg
Stående kirkeudvalg
Kirsten Thinggaard

Kallerupvej 5, Skjoldborg
7700 Thisted
Tlf: 60707905
Mail: vk.thinggaard@gmail.com

Præstegårdsudvalg
Stående kirkeudvalg
Aktivitetsudvalg
Lis Klostergaard

Todbølvej 36, Todbøl
7700 Thisted
Tlf: 53234956
Mail: johnklostergaard@gmail.com

Sognehusudvalg
Kallerup-Kirke-Udvalg
Morten Gregersen
Repræsentant for kirkefunktionærerne
Tlf: 20141175
Mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk
Sognehusudvalg
Hjemmesideudvalg
Svend Nielsen
Repræsentant for kirkefunktionærerne
Tlf: 21763227
Mail: skkakirker@gmail.com
Kallerup-Kirke-udvalg