Menighedsråd

Børge Hornstrup
Formand
Brendhøjvej 3, Kallerup
7700 Thisted
Tlf: 23257180
Mail: bfhornstrup@live.dk
Forretningsudvalg
Præstegårdsudvalg
Kallerup-Kirke-udvalg
Kirsten Humlum
Næstformand
Næstrupvej 42, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 97971508/21121031
Mail: khumlum@dlgmail.dk
Stående Kirkeudvalg
Forretningsudvalg
Bladudvalg
Sognehusudvalg
Valgbestyrelse
Niels Henning Nielsen
Kasserer
Gadesvej 6, Skjoldborg,
7700 Thisted
Tlf: 97930610/29633466
Mail: nielshenning@dlgpost.dk
Valgbestyrelse (formand)
Lisbeth Hornstrup
Kirkeværge for Skjoldborg Kirke
Stakkedal 6, Skjoldborg
7700 Thisted
Tlf: 30570488
Mail: a-hornstrup@mail.tele.dk
Jytte Nielsen
Kirkeværge for Kallerup Kirke
Kallerupvadested 3, Kallerup
7752 Snedsted
Tlf: 97934344/25213437
Mail: skovgaarden@jensen.mail.dk
Aktivitetsudvalg
Kallerup-Kirke-udvalg
Karin Fenger Madsen
Sekretær / Kontaktperson
Voldgade 18, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 97971284/22471967
Mail: madsen_karin@hotmail.com
Aktivitetsudvalg
Sognehusudvalg
Jytte Nielsen
Kirkeværge for Kallerup Kirke
Kallerupvadested 3, Kallerup
7752 Snedsted
Tlf: 97934344/25213437
Mail: skovgaarden@jensen.mail.dk
Aktivitetsudvalg
Kallerup-Kirke-udvalg
Lis Klostergaard
Todbølvej 36, Todbøl
7700 Thisted
Tlf: 53234956
Mail: johnklostergaard@gmail.com
Sognehusudvalg
Kallerup-Kirke-Udvalg
Ole Heskjær
Kirkeværge for Sjørring Kirke
Skråvej 1, Næstrup
7700 Thisted
Tlf: 60187483
Mail: oleheskjaer@live.dk
Præstegårdsudvalg
Morten Gregersen
Repræsentant for kirkefunktionærerne
Tlf: 20141175
Mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk
Sognehusudvalg
Hjemmesideudvalg
Svend Nielsen
Repræsentant for kirkefunktionærerne
Tlf: 21763227
Mail: skkakirker@gmail.com
Kallerup-Kirke-udvalg