Menighedsråd

Karin Fenger Madsen
Formand
Voldgade 18, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 22 47 19 67
Mail: madsen_karin@hotmail.com

Forretningsudvalg

Ole Heskjær (Har orlov 17/8-23 – 1/1-24)
Næstformand
Kirkeværge for Sjørring & Thorsted Kirker
Skråvej 1, Næstrup
7700 Thisted
Tlf: 60 18 74 83
Mail: oleheskjaer@live.dk

Forretningsudvalg – Præstegårdsudvalg

Niels Henning Nielsen
Kasserer
Gadesvej 6, Skjoldborg
7700 Thisted
Tlf: 97 93 06 10 / 29 63 34 66
Mail: nielshenning54@gmail.com

Valgbestyrelse (formand)

Marie Louise Snejstrup Gottenborg
Sekretær
Næstrupvej 45, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 20 33 45 22
Mail: mlsnejstrup@gmail.com

Forretningsudvalg – Stående Kirkeudvalg
Sognehusudvalg – Bladudvalg

Luise Boje Mortensen
Kontaktperson
7700 Thisted
Tlf: 60 77 22 43
Mail: luiseboje@gmail.com

Lisbeth Hornstrup
Kirkeværge for Skjoldborg Kirke
Stakkedal 6, Skjoldborg
7700 Thisted
Tlf: 30 57 04 88
Mail: a-hornstrup@mail.tele.dk

Præstegårdsudvalg

Flemming Krog

Anny Pedersen

Aasvej 14
7700 Thisted
Tlf: 40 45 16 97
Mail: anny56@mail.dk

Kirsten Humlum
Næstrupvej 42, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 97 97 15 08 / 21 12 10 31
Mail: khumlum@dlgmail.dk

Stående Kirkeudvalg
Sognehusudvalg
Valgbestyrelse

Helle Sejersbøl
Hulgårde 4, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 23 42 97 39
Mail: hjrs1980@gmail.com

Aktivitetsudvalg

Tove Haugaard Enemærke Troldhøjvej 15, Kallerup
7700 Thisted
Tlf: 51 54 34 20
Mail: tove@familien-enemaerke.dk

Stående Kirkeudvalg
Aktivitetsudvalg

Sognepræst
Anders Egon Møller
Østergårdsvej 3, 7700 Thisted
tlf. 29 81 12 55
mail: aem@km.dk

Morten Gregersen
Repræsentant for kirkefunktionærerne
tlf. 20 14 11 75
mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk