Menighedsråd

Børge Hornstrup
Formand
Brendhøjvej 3, Kallerup
7700 Thisted
Tlf: 23 25 71 80
Mail: bfhornstrup@live.dk
Forretningsudvalg
Kallerup-Kirke-Udvalg
Hjemmesideudvalg
Karin Fenger Madsen
Næstformand
Voldgade 18, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 97 97 12 84 / 22 47 19 67
Mail: madsen_karin@hotmail.com
Forretningsudvalg
Sognehusudvalg
Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalg
Niels Henning Nielsen
Kasserer
Gadesvej 6, Skjoldborg
7700 Thisted
Tlf: 97 93 06 10 / 29 63 34 66
Mail: nielshenning@dlgpost.dk
Valgbestyrelse (formand)
IMG_5680 Marie Louise Snejstrup Gottenborg
Sekretær
Næstrupvej 45, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 20 33 45 22
Mail: mlsnejstrup@gmail.com
Forretningsudvalg
Stående Kirkeudvalg
Sognehusudvalg
Bladudvalg
Hjemmesideudvalg
Karen Karen Dorthea Villesen
Kontaktperson
Oddesundvej 142
7700 Thisted
Tlf: 61 34 85 27
Mail: ktvillesen@gmail.com
Sognehusudvalg
Lisbeth Hornstrup
Kirkeværge for Skjoldborg Kirke
Stakkedal 6, Skjoldborg
7700 Thisted
Tlf: 30 57 04 88
Mail: a-hornstrup@mail.tele.dk
Præstegårdsudvalg
Jytte Bøjlund Nielsen
Kirkeværge for Kallerup Kirke
Kallerupvadested 3, Kallerup
7752 Snedsted
Tlf: 97 93 43 44 / 25 21 34 37
Mail: skovgaarden@jensen.mail.dk
Aktivitetsudvalg
Kallerup-Kirke-Udvalg
Ole Heskjær
Kirkeværge for Sjørring & Thorsted Kirke
Skråvej 1, Næstrup
7700 Thisted
Tlf: 60 18 74 83
Mail: oleheskjaer@live.dk
Præstegårdsudvalg
Kirsten Humlum
Næstformand
Næstrupvej 42, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 97 97 15 08 / 21 12 10 31
Mail: khumlum@dlgmail.dk
Stående Kirkeudvalg
Sognehusudvalg
Valgbestyrelse
Helle Helle Sejersbøl
Hulgårde 4, Sjørring
7700 Thisted
Tlf: 23 42 97 39
Mail: hjrs1980@gmail.com
 
Puk Puk Sara Adamsen Agerholm
Tlf: 51 29 51 12
Mail: pukagerholm@gmail.com
Stående Kirkeudvalg
Aktivitetsudvalg
Valgbestyrelse
Morten Gregersen
Repræsentant for kirkefunktionærerne
Tlf: 20 14 11 75
Mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk
 
Svend Nielsen
Repræsentant for kirkefunktionærerne
Tlf: 21 76 32 27
Mail: skkakirker@gmail.com
Kallerup-Kirke-udvalg