Babysalmesang

Kære forældre i Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup sogne

Der er et tilbud om babysalmesang i Tilsted kirke her i foråret.

Babysalmesang er en stund med nærvær mellem mor og barn i kirkens rum, hvor vi
synger og leger, lytter og oplever musik, lys og lyd sammen med barnet.
Børn i alderen 2-9 måneder er meget åbne for sansninger og elsker at sanse noget
sammen med mor eller far. Når man synger for og med sit barn formidles følelser af
nærvær, glæde og ømhed. Følelser der er et væsentligt grundlag for et barns personlige
udvikling.

Derfor inviterer vi til babysalmesang i Tilsted kirke hver torsdag fra kl. 10.30 til 11.30
– med start torsdag den 25. april og syv torsdage frem (dog ikke Kristi Himmelfart).

Vi slutter hver gang af med en kop kaffe eller te og lidt tid til at sludre sammen inden vi
går hjem. Medbring gerne et lille tæppe som barnet kan ligge på.

Tilbuddet er gratis og vi vil gerne, man tilmelder sig hos Annette Boch Pedersen via mail
på annetteboch@gmail.com eller på tlf. 2196 4448.

Hvis man en dag er forhindret er det fint, hvis man lige sender en sms om det.

Bedste hilsner fra din kirke og organist
Annette Boch Pedersen

Ps. Næste hold starter i Sjørring kirke torsdag den 22. august 2019