Babysalmesang

Kære forældre i Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup sogne

Babysalmesang er en stund med nærvær mellem mor eller far og barn i kirkens rum, hvor vi synger og leger, lytter og oplever musik, lys og lyd sammen med barnet. Børn i alderen 2-9 måneder er meget åbne for sansninger og elsker at sanse noget sammen med mor eller far. Når man synger for og med sit barn formidles følelser af nærvær, glæde og ømhed. Følelser der er et væsentligt grundlag for et barns personlige udvikling.

Yderligere oplysninger: Organist Annette Boch Pedersen på annetteboch@gmail.com eller på tlf. 2196 4448.

Bedste hilsner fra din kirke samt organist
Annette Boch Pedersen

PS: Der er babysalmesang i Tilsted Kirke efter påske fra d. 13/4-8/6 og familiessang d. 15/6 kl 17 også i Tilsted.