Fra vugge til grav

Her kan du se, hvad du skal gøre ved dåb, konfirmation, bryllup, begravelse mv.

Du er også altid velkommen til at kontakte kirkekontoret eller en af præsterne.

Fødselsanmeldelse
Fødselsanmeldelsen sker gennem jordemoderen. Er barnets forældre ugifte og de ønsker fælles forældremyndighed, indgives O&A-erklæringen sammen med fødselsanmeldelsen til sognepræsten.

Dåb eller navngivelse
Barnet skal have et navn, der anmeldes til præsten inden seks måneder efter barnets fødsel. Før dåb kontaktes præsten – gerne i god tid.

Den 2. januar 2008 kom der en ny Kgl. anordning for dåb fra Kirkeministeriet. I en tid, hvor mange landsbykirker kæmper for at styrke søndagshøjmessen, er det vigtigt at fremhæve
§ 3. i anordningen, der siger: »Dåben foretages i kirken ved sognets gudstjenester på søndage- og helligdage
Er der »særlige omstændigheder« omkring en dåb, kan der efter aftale med præsten foretages dåb på et andet tidspunkt. Det skal understrege, at barnedåben ret beset bør placeres i sin rette sammenhæng – dvs. til søndagsgudstjenesten, hvor man døbes til menighedens fællesskab – med menigheden som vidner på dåben.

Vielse
Man henvender sig til præsten og aftaler tidspunkt for vielsen og for en samtale mv. Dernæst henvender man sig til kommunens borgerservice for at få udfærdiget en prøvelsesattest. Her medbringes personlige attester/papirer.

Navneændring
Navneændring kan ske ved henvendelse til præsten.
Se http://www.personregistrering.dk

Begravelse/bisættelse
Dødsfald anmeldes til præsten senest to dage efter, dette sker ofte gennem bedemanden.

Udpegning af gravsteder
Henvendelse til graveren.

Hjemmesiden Personregistrering
På hjemmesiden www.personregistrering.dk kan man få nyttige oplysninger om, hvilke papirer der skal sendes til præsten ved ovennævnte hændelser og man kan udskrive de fleste blanketter til brug ved fødselsanmeldelse, navneændring og dødsfald. Som noget nyt kan man også, hvis man har digital signatur, sende en del blanketter elektronisk. Grundig orientering på hjemmesiden.

Samtale/sjælesorg
Præsten står til rådighed for personlige samtaler. Baggrunden for en samtale kan være menneskelige eller religiøse problemer, eller et ønske om at få snakket med et andet menneske om de tanker eller problemer man tumler med. Præsten har her som i andre sammenhænge tavshedspligt.

Hjemmebesøg/hjemmealtergang
Man kan til enhver tid få besøg af præsten, og der behøver ikke være en bestemt anledning. Ønsker man besøg så kontakt præsten. Der er også mulighed for at komme til alters hjemme. Hvis man ikke har mulighed for at deltage i søndagens gudstjeneste, kommer præsten gerne i hjemmet og holder altergang.