KALLERUP KIRKE – ENDELIG VED VEJS ENDE

Der er gået mere end et årti siden menighedsrådet ved Kallerup Kirke besluttede at Kallerup
Kirke gerne skulle undergå en forandring fra en helt traditionel kirke til et »eksperimentarium«
– altså en kirke, som kunne bruges til mange forskellige aktiviteter og derfor ikke skulle være
bundet af stolerækker, prædikestol mm. Ideerne blev også fostret i en tid, hvor kirkelukninger
spøgte og derfor tænkte vi, at det var bedre »med et godt angreb end et dårligt forsvar«. Ved
at tænke kreativt omkring kirkens rum og funktion kunne vi nok undgå at netop vores kirke,
som jo er en af de mindste i Provstiet, skulle lukkes. Og så trængte kirken også til en generel
renovering efter 50 års brug.
Projektet blev beskrevet og ansøgnings- og godkendelsesproces gik i gang. Planerne var at
rydde kirkebænke, prædikestol og knæfald væk, men beholde den smukke og helt unikke forgyldte altertavle, skåret af Axel Poulsen i 1934. Skibet skulle møbleres med løse stole med behagelig siddekomfort og i koret skulle der være et nyt knæfald bestående af tre enkeltstående
bænke, som også kunne sættes sammen. Endelig skulle prædikestolen erstattes af en mobil
læsepult. Sådan var de bærende tanker i projektet. Og så skulle det nye kirkerum kunne bruges
til alle kirkelige handlinger tillige med foredrag, udstillinger, koncerter, film og meget andet,
som kunne respektere kirkens ukrænkelighed.
For at gøre en lang historie kort, blev projektet »Kallerup Kirke som eksperimentarium«
særdeles godt modtaget i stiftet og blandt mange andre, men snart gik der »konsulentvælde«
i sagen og en kamp på 10 år begyndte mellem menighedsrådet og øvrigheden. Projektet var
endog meget tæt på at strande flere gange for uden tilladelse fra stiftet kunne en ansøgning til
fonde om økonomiske midler ikke påbegyndes.
Nu er kampen snart til ende. Den 17. september blev Kallerup Kirke genindviet med en ny indretning, men stadig et kirkerum, hvor menigheden kan komme til gudstjeneste, få døbt børnene, unge kan konfirmeres, forelskede kan gifte sig og hvorfra døde kan begraves. Biskoppen har ønsket at deltage i genindvielsen, hvilket vi hilser særdeles velkomment.
Man skal vælge sine kampe med omhu, siger et gammelt ordsprog. Kampen om Kallerup
Kirke som eksperimentarium har været værd at tage, for vi tror at med renoveringen af kirken,
har vi sikret kirkeligt liv – og vækst – i vores pastorat i mange årtier fremover. Samtidig har
vi sikret bevarelsen og brugen af kirkegården, som er væsentlig for menigheden. Nye generationer stiller nye krav til forkyndelse og praksis. Med forandringerne i Kallerup Kirke håber vi at kunne imødekomme fremtidens ønsker og brug, og forventningerne til at høre Guds ord
forkyndt i nye rammer er store.
Vi håber, at I alle vil tage godt imod den nyrenoverede kirke og bruge den i mange forskellige
sammenhænge.

Børge Hornstrup og Jytte Nielsen,
menighedsrådsmedlemmer
Kallerup Sogn