Personale

  Præst – VIKAR (indtil 31. januar 2021):
Eskil Agger
tlf. 42 43 03 16
mail: esagger@gmail.com
Graver (primært ved Sjørring og Thorsted Kirker):
Morten Gregersen
tlf. 20 14 11 75
mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk
Graver (primært ved Skjoldborg og Kallerup Kirker):
Svend Nielsen
tlf. 21 76 32 27
mail: skkakirker@gmail.com
Organist (primært ved Skjoldborg og Kallerup Kirker):
Annette Boch Pedersen
tlf. 21 96 44 48
mail: annetteboch@gmail.com
IMG_9710 (2) Organist ved Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup Kirker:
Samuel Lundgaard Eskildsen
tlf. 52 92 78 79
mail: stskorganist.samuel@gmail.com
Kirkesanger (primært ved Sjørring og Thorsted Kirker):
Frede Skoust
tlf. 20 41 59 10
mail: skoust@mail.dk
Kirkesanger (primært ved Skjoldborg og Kallerup Kirker):
Jørgen Røhrmann
tlf. 97 93 64 29
mail: j.roehrmann@altiboxmail.dk
Ann Sognehusvært ved Sjørring Sognehus:
Ann Rasmussen
tlf. 28 91 32 47
mail: annrasmussen@live.dk

Gravermedhjælpere:

Arne Frøslev
Sjørring og Thorsted kirkegårde
Miriam Strøbeck
Sjørring og Thorsted kirkegårde
Liv Spanggaard
Skjoldborg og Kallerup kirkegårde