Personale

Sognepræst
Anders Egon Møller
Østergårdsvej 3, 7700 Thisted
tlf. 29 81 12 55
mail: aem@km.dk

Graver
(primært ved Sjørring og Thorsted Kirker)
Morten Gregersen
tlf. 20 14 11 75
mail: sjthkirke@gregersen.mail.dk

Graver
(primært ved Skjoldborg og Kallerup Kirker)
Svend Nielsen
tlf. 21 76 32 27
mail: skkakirker@gmail.com

Organist og Webmaster
Anne-Marie Kongsgaard Helligsø
tlf. 61 27 83 73
mail: amh.organist@gmail.com

Organist
Annette Boch Pedersen
tlf. 21 96 44 48
mail: annetteboch@gmail.com

Kirkesanger
Jørgen Røhrmann
tlf. 97 93 64 29
mail: j.roehrmann@altiboxmail.dk

Kirkesanger & Sognehusvært
Alice Bolt-Jørgensen
tlf. 31 34 56 66
mail: aliceboltj@gmail.com

Sognehusmedhjælper

Anne Dorthe Votborg
tlf. 21 24 09 47
mail: votborg@mail.dk

Gravermedhjælper

Naomi Damgaard
Sjørring og Thorsted kirkegårde

Gravermedhjælper

Gitte Kragh
Sjørring og Thorsted kirkegårde

Gravermedhjælper

Liv Spanggaard
Skjoldborg og Kallerup kirkegårde