Sjørring Kirke

Sjørring_kirke.jpg

Fakta om Sjørring Kirke

Beliggenhed: Centralt på et højdedrag mellem to udtørrede søer, Sperring Sø og Sjørring Sø.

Værnehelgen: Jomfru Maria; vigtige helgendage: 2/2, 25/3, 15/8.

Arkitektur: Apsis, kor og skib fra romansk tid 1100-1200, opført af granitkvadre med profileret sokkel med skråkant og attisk profil. Blændet syddør med portal omgivet af 4 søjler; baser og kapitæler med relieffer af løver og liljer. Nordportal i våbenhus med 2 balusterformede søjler. Våbenhus fra senmiddelalder o. 1500; nyt tårn fra 1929. Indvendig: Korbuevæg med to nicher til sidealtre. På skibets sydvæg spor af romansk kalkmaleri. Apsis, kor, skib og tårn tækket med bly, våbenhus med tegl.

Alter og altertavle: Opr. romansk alterbord skjult af nyere træværk. Altertavle fra 1640 med to samtidige malerier, korsfæstelse og nadver.

Døbefont: Romansk af thybotype; sydtysk dåbsfad med relief af Mariæ Bebudelse fra o. 1575.

Korbuekrucifiks: Højgotisk korbuekrucifiks fra o. 1350-1400; ansigt med tornekrone,  ramatiske blodklaser fra naglegab og stik i siden. På skibets vestvæg to små figurer, en  engotisk kvinde – muligvis Skt. Birgitta – og en efterreformatorisk mand; de kan i en periode have tjent som sidefigurer til korbuekrucifikset.

Prædikestol: Fra o. 1630, beslægtet med Hvidbjerg Vestenaa. Relieffer af de 4  vangelister, korsfæstelse og opstandelse, adskilt af de syv dyder, gengivet som karyatider søjler udformet som kvinder) med bog, kors, vægt, anker, kors og kalk, fugl og kande.

Stolestader: Fra renæssance o. 1600, dog nyordnede og nymalede 1928.

Orgel: Med 7 stemmer, bygget af Troels Krohn 1985.

Klokker: Fra henholdsvis 1899 og 1969.

Epitaf: Overfor prædikestol barokt epitaf fra 1653 over sogne-præst Jens Christensen Spend.

På kirkegård: Få meter syd for apsis tre romanske gravsten fra omkring 1100-1200, to er prismeformede. På den ene velbevarede relieffer af biskop med mitra og stav og ærkeengel med store vinger.