MENIGHEDSMØDE

MENIGHEDSMØDE
for Sjørring – Thorsted – Skjoldborg og Kallerup Sogne

Søndag den 31. oktober 2021 kl. 12.00 (efter gudstjenesten i Sjørring Kirke)

Alle folkekirkemedlemmer i vore Sogne indbydes til menighedsmøde i Sognehuset i Sjørring.

På mødet vil menighedsrådet aflægge beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og planlagt virksomhed i det kommende år samt regnskab og budget.

Vi håber, at mange slutter op og deltager i en drøftelse om pastoratets fremtidige aktiviteter.

Mødet starter kl. 12.00 med fællesspisning – Ingen tilmelding.

Menighedsrådet

MORTENSAFTEN I SJØRRING SOGNEHUS

Onsdag den 10. november kl. 18.00

Sidste år blev vi nødt til at aflyse Mortensaften arrangementet, men det skal ikke afholde os fra at prøve igen i år. Det er stadig et fællesarrangement med Sjørring-Skjoldborg og Tilsted menigheder.

Vi begynder med spisning kl. 18.00, som selvfølgelig er Mortensand med tilbehør samt kaffe og kage.

Efter spisning fortæller Lone Olsen, tidligere sognepræst fra Øsløs-Vesløs-Arup, gode historier. Hun vil blandt andet komme ind på kendte og mindre kendte fortællinger fra den nordiske mytologi.

Aftenen slutter ca. kl. 21.00.

Prisen er 120 kr. pr. person og tilmelding er påkrævet til Karin Fenger Madsen på mail: madsen_karin@hotmail.com eller telefon 22 47 19 67 senest onsdag den 3. november.

Vel mødt til en hyggelig aften

MUSIKGUDSTJENESTE I SKJOLDBORG KIRKE

SØNDAG DEN 21. NOVEMBER KL 09.00

Den gamle romersk-katolske messe møder den ny-nordiske tone fra unge stemmer.

På denne sidste dag i kirkeåret mødes vi til musikgudstjeneste. Ved musikgudstjenesten vil de kendte led fra vores gudstjeneste blive mødt af musikalske led fra den korte katolske messe, missabrevis, i en ny nordisk tone.
Ja, det er faktisk er uropførelse – altså første gang at musikken bliver opført. En missabrevis er fem flerstemmige satser over teksterne til den romersk-katolske messes fem ordinariumsled: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus og Agnus Dei. Musikken er komponeret og arrangeret for lige stemmer af Ida Damgren.

Til uropførelsen af sin missabrevis har Ida Damgren håndplukket dygtige unge kvindelige korsangere fra sit netværk i Aarhus.

Klik og læs mere..

KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2021-2022

Du kan stadig nå det 🙂

SJØRRING KONFIRMANDER
Konfirmationsforberedelsen foregår i Sognehuset i Sjørring onsdag morgen kl. 8.00-9.30.
Første gang er onsdag den 27. oktober kl. 08.00. Derefter går konfirmanderne tilbage til Sjørring Skole.

SKJOLDBORG KONFIRMANDER
Konfirmationsforberedelsen foregår i Konfirmandstuen i præstegården i Skjoldborg torsdag morgen kl. 8.00-9.30.
Første gang er torsdag den 16. september kl. 08.00. Der kommer bus/taxi, som henter konfirmanderne ved præstegården og kører dem til skolen i Snedsted.

1 2