Babysalmesang

Der er et tilbud om babysalmesang i Sjørring kirke efter sommerferien.

Babysalmesang er en stund med nærvær mellem mor og barn i kirkens rum, hvor vi synger og leger, lytter og oplever musik, lys og lyd sammen med barnet. Børn i alderen 2-9 måneder er meget åbne for sansninger og elsker at sanse noget sammen med mor eller far. Når man synger for og med sit barn formidles følelser af nærvær, glæde og ømhed. Følelser der er et væsentligt grundlag for et barns personlige udvikling.

Derfor inviterer vi til babysalmesang i Sjørring kirke 8 torsdage fra kl. 10.30 til 11.30 – med start torsdag d. 20. august. Sidste gang er d. 8. oktober.

Vi følger naturligvis Sundhedsstyrelsens anbefalinger.

Foredrag om home-start og drivkraften bag

AFLYST PÅ GRUND AF CORONA – ny dato i foråret.

Onsdag den 30. september kl. 19.00
Sognehuset i Sjørring

Rikke Riis Kirk er koordinator i Home-start Familiekontakt Thy, som hjælper og støtter
trængte børnefamilier med at få hverdagens store og små opgaver og udfordringer til at
glide fornuftigt.

Afdelingen i Thy har 11 år på bagen og har gennem tiden mødt mange seje og fantastiske familier, der har stået i stiv modvind og bedt om Home-starts hjælp.

Rikke har selv været et barn i en familie der har haft modvind, hvilket i dag er vendt til en drivkraft i forhold til at sætte børnefamiliers hverdag på dagsordenen. Kom og hør om
drivkraften bag og arbejdet med Home-start.

Der serveres kaffe og kage. Pris 25 kr.

FaMILIESANG

Torsdag d. 8. oktober kl. 17.00-17.35 i Sjørring Kirke

Vi vil gerne invitere hele familien: baby, far, mor, søskende og bedsteforældre til en kort familiestund i Sjørring Kirke. Vi vil synge sammen, bruge fagter og tage en lille kirkevandring rundt inde i kirken, – salmedanse m.m. Altsammen på de mindstes præmisser.

Efter familiesangen er der mulighed for at spise sammen i Sjørring Sognehus. Hertil vil vi gerne at man tilmelder sig på waki@post9.tele.dk; så vi er sikre på, at der er mad – og plads – til alle.

velkommen til en hyggelig og musikalsk stund!

OBS! Vi overholder naturligvis de aktuelle retningslinier for COVID-19.

FOREDRAG OM SKYLD OG SKAM VED SOGNEPRÆST TORILL KRISTENSEN

torsdag den 22. oktober kl. 19.30 Sognehuset i Sjørring

»Du tog vor skyld og bar vor skam«, sådan synger vi i en gammel salme.

Nogle hævder, at vi er gået fra en skyldkultur til en skamkultur. Det gælder måske i særlig grad de unge. Hvad betyder det? Foredraget vil sætte fokus på skyld og skam. Hvad er skyld og hvad er skam? Hvad gør skyld, og i særlig grad skam, ved os? Og hvordan kan vi forholde os til skylden og skammen?

I efteråret 2018 havde jeg tre måneders studieorlov, hvor jeg beskæftigede mig med emnet skyld og skam.

Torill Kristensen er uddannet fra Aarhus Universitet og har været præst i Folkekirken siden 1999, hvoraf de første syv år i Skjoldborg-Kallerup Pastorat, og nu i Skjern.

Der serveres kaffe og kage. Pris 25 kr.

Foredrag med Pernille Aalund

5 november kl. 19.00-21.00 i Skjoldborg Kirke

I samarbejde mellem Skjoldborg Borgerforening og Sjørring-Skjoldborg Pastorat inviteres til et spændende foredrag med den danske innovationsdirektør, chefredaktør, tv-vært og forfatter Pernille Aalund.

Hendes tema denne aften er: Tro, lykke og livsvalg.

Hun siger: »Alle vores følelser stammer fra vores tanker, og vores tanker kan vi råde langt mere over, end vi tror. Hvordan inviterer man et nyt positivt livssyn ind i de
gamle vaner?«

Billetterne til foredraget koster 250 kr og kan købes online via http://www.billetto.dk – (skriv Pernille Aalund Skjoldborg i søgefeltet)

Efter foredraget er der mulighed for at købe kaffe, kage og vand.

Hjertelig velkommen til denne spændende aften!