Julefællessang i Kallerup Kirke

Torsdag den 19. december kl. 19.00.

Vi synger sammen fra den nyeste højskolesangbog i en god times tid, hvor vi nyder fællesskabet og en stemningsfuld aften op til jul.

Vores organist Annette Boch Pedersen arrangerer aftenen og spiller til på klaver. Der bliver også mulighed for at foreslå sange og salmer, – dem man har længtes efter at synge lige siden sidste jul!

Derforuden bliver der mulighed for at høre et par lyse pigestemmer, der synger i Nordvestjysk Pigekor til daglig. De bor desuden i Skjoldborg-Kallerup sogn.

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe efter sangen.

Alle er velkommen, og der er fri entré.

Sang- og musikaften i Sjørring Kirke

Onsdag, den 5. februar kl. 19.30 i Sjørring Kirke

SANG OG MUSIKAFTEN
V/ MUSIKMAKKERPARRET
KRISTINA BROGAARD PEDERSEN OG SØREN ANDERSEN

Kristina Brogaard Pedersen, som mange kender som et lokalt musikalsk talent, som musiklærer på Sjørring Skole, som vikarorganist i Sjørring-Thorsted, Skjoldborg og Kallerup Kirker, som underviser ved Musikskolen i Thy, som akkompagnatør for Nordvestjysk Pigekor m.m. vil nu give os en ny musikoplevelse.

Sammen med sin musikalske ven Søren Andersen fra Vordingborg giver de eksempler på egen digtning og musik. Første del kommer til at handle om Grundtvig. Gennem fællessang og fortælling og måske lidt magi vil de se om det ikke kan lykkes at vække »de levende ord«!

Anden afdeling bliver en bred vifte af helt egne sange, hvor de synger og fortæller om livet og døden og lidt af det som findes derimellem. Kristina Brogaard Pedersen og Søren Andersen fortæller også lidt om tilblivelsen af deres sange.

Fastelavn er mit navn…

Søndag den 23. februar er der fastelavn igen!

Og derfor holder vi lidt andre gudstjenester i vores sogne.

Har du lyst til at komme i kirke den dag, udklædt måske, med hele din familie, så er disse gudstjenester noget lige for dig. Vi vil holde familiegudstjenester i børnehøjde, som ikke varer længere end 30 minutter og er præget af sang og fortælling af en bibelhistorie.

Efter gudstjenesterne fortsætter festen i de forskellige foreningers regi.

Familiegudstjeneste den 23. februar i Sjørring Kirke er kl. 13.00 og i Skjoldborg Kirke kl. 14.00.

Sogneaften i Sjørring Sognehus

Onsdag den 26. februar kl. 19.00

Oplevelser fra Afghanistan
– en feltpræsts beretning

Jesper Wiborg Andersen vil denne aften fortælle om sit virke som feltpræst.
I efteråret 2016 var han udsendt til Kabul i Afghanistan, hvor han stod til rådighed for de
danske soldater.

Undervejs i foredraget skal vi se billeder fra turen. Vi skal høre om, hvad de danske soldater laver i Kabul. Jesper vil også fortælle om, hvilke udfordringer man kan møde som feltpræst.

1 2