Stjernestund 2014

”Stjernestund” er en kort børnegudstjeneste – med efterfølgende fællesspisning. Sådan en stund havde vi onsdag den 8. oktober med start i Skjoldborg kirke, hvor et træskib var stillet op i korbuen.

Lyset var dæmpet. Godt 100 mennesker havde taget plads i kirken for at overvære dramatiseringen af fortællingen om ”Stormen på søen”. Menigheden blev vidner til den dramatiske historie om Jesus, der stiller stormen på søen, og disciplen Peter, der forsøger at gå på vandet. Men Peter tvivler og synker ned i vandet – og reddes til sidst af Jesus.

Blandt statisterne var spejdere fra Skjoldborg/Stagstrup, der spillede rollerne som Jesu disciple i båden. Børnegudstjenesten blev musikalsk løftet af Nordvestjysk pigekor, der sang forskellige sange, medens dramaet blev opført.

Efter gudstjenesten gik børn og voksne over til Skjoldborg skole, hvor der blev serveret lasagne og salat.

”Stjernestund” arrangeres i samarbejde med Tilsted sogn og ”går på tur” mellem Sjørring, Skjoldborg og Tilsted kirker. Man er meget velkommen til at deltage i arrangementet – uanset hvilket sogn, man bor i.