Sognehuset – vedtægter

Sjørring-Skjoldborg menighedsråd fastsætter retningslinjerne for brug af Sognehuset.

Huset anvendes fortrinsvis til aktiviteter, der er tilknyttet Sjørring- Skjoldborg menighedsråd – såsom konfirmationsundervisning, minikonfirmander, sognemøder, menighedsrådsmøder, arrangementer i forbindelse med gudstjenester.

Sognehuset kan bruges til andre kirkelige og kulturelle aktiviteter som er forenelige med folkekirkens arbejde.

Ved arrangementer betales 25 kroner pr. deltager for kaffe.

Sognehuset kan udlejes til arrangementer og mindesammenkomst. Fast lejepris 900 kroner. Det er tilladt at nyde øl og vin i begrænset omfang.

Faste brugere af huset har fortrinsret, ved dato sammenfald. Husorden udleveres sammen med nøglen.

Sognehusets vært laver aftaler om leje, udleverer nøgler, har tilsyn efter brug. Har tilsyn med huset med henblik på teknik og lignende, samt har ansvar for rengøring.

Henvendelse kan ske til Sognehusets vært
Ann Rasmussen på tlf. 28 91 32 47 eller mail annrasmussen@live.dk
eller graver
Morten Gregersen på tlf. 20 14 11 75 eller mail sjthkirke@gregersen.mail.dk

Juni 2018