Sjørring Sognehus – vedtægter

Sjørring – Skjoldborg menighedsråd fastsætter retningslinjerne for brug af Sognehuset.

Huset anvendes fortrinsvis til aktiviteter, der er tilknyttet Sjørring – Thorsted – Skjoldborg – Kallerup menighedsråd – såsom konfirmationsforberedelse, minikonfirmander, sognemøder, menighedsrådsmøder og arrangementer i forbindelse med gudstjenester.

Sognehuset kan bruges til andre kirkelige og kulturelle aktiviteter som er forenelige med folkekirkens arbejde.

Sognehuset kan udlejes til arrangementer i forbindelse med kirkelige handlinger – såsom barnedåb, konfirmation, bryllupsreception og mindesammenkomst samt enkeltstående arrangementer – såsom generalforsamlinger.

Fast lejepris 900 kroner. Det er tilladt at nyde øl og vin i begrænset omfang.

Ved arrangementer er der mulighed for tilkøb af kaffe – 25 kroner pr. deltager.

Faste brugere af huset har fortrinsret ved dato sammenfald.

Husorden og lejekontrakt udleveres ved indgåelse af aftalen.

Sognehusets vært laver aftaler om leje, udleverer nøgler, har tilsyn efter brug, har tilsyn med huset med henblik på teknik og lignende samt har ansvar for rengøring.

Henvendelse kan ske til Sognehusets vært
Ann Rasmussen på tlf. 28 91 32 47 eller mail annrasmussen@live.dk

eller graver
Morten Gregersen på tlf. 20 14 11 75 eller mail sjthkirke@gregersen.mail.dk

August 2021