Sognehuset – husorden

Når Sognehuset benyttes, skal der være en ansvarlig person til stede. Anviste vejledninger følges ved benyttelse af køkkenet.

Sognehusets AV udstyr må kun benyttes efter nærmere aftale med Sognehusets vært.

Arrangørerne har ansvar for opvask og oprydning. Aftørring af borde, fejning af gulve samt affaldstømning.

Vinduer og døre lukkes/låses. Sognehuset skal normalt forlades senest kl. 22.30.

Lånere af Sognehuset skal efterlade det i samme stand, som ved modtagelsen.

Tobaksrygning er ikke tilladt.

Nøgle udleveres af Sognehusets vært.

 

Juni 2018