sjørring Sognehus – husorden

Når Sognehuset benyttes, skal der være en ansvarlig person til stede. Anviste vejledninger følges ved benyttelse af køkkenet.

Sognehusets AV-udstyr må kun benyttes efter nærmere aftale med Sognehusets vært.

Der må ikke fremstilles mad i køkkenet.

Lejere af Sognehuset har ansvar for opvask og oprydning. Aftørring af borde, fejning af gulve samt affaldstømning.

Vinduer og døre lukkes/låses.

Sognehuset skal forlades senest kl. 22.30.

Lejere af Sognehuset skal efterlade det i samme stand, som ved modtagelsen.

Tobaksrygning er ikke tilladt.

Der er max plads til 90 personer.

Nøgle udleveres af Sognehusets vært.

August 2021