Sogneaftener

Fokusaftener 2019-2020
I GUDS ØJE

Mine forældre ville et barn – Gud ville mig!
Men hvad ville han med mig? Hvem er jeg i Guds øje?

Fokusaftener er tænkt som en aften, hvor vi lægger fokus på et tema, som vi fordyber os i. Der er et oplæg/foredrag til hver aften, men også gruppesamtaler og opgaver at arbejde med hver for sig. Målet er, at hver deltager bliver beriget af mindst en ny erkendelse.

Fokusaftener begynder med fælles spisning kl. 17.30, og derfor kræver det tilmelding til
Kirsten Fonseca (waki@post9.tele.dk) senest 2 dage inden selve aftenen. Deltagelse koster
40 kroner inklusive mad og materialer (kontant på aftenen).

Aftenerne slutter omkring kl. 20.30.

Fokusaftener ledes af præsten Lisa Bremer og er arrangeret af menighedsrådet for Sjørring-Skjoldborg pastorat.

Kommende begivenheder:

____________________________________________________________________________________________________

Onsdag den 6. november: Hvilken mennesketype er jeg?
Den gamle filosof Hyppokrates (460 – ca. 370 f. Kr.) har allerede delt menneskene ind i fire grundlæggende typer. Vi er alle blandinger af disse typer, men det er godt at vide, hvilken grundtype man er mest. Det hjælper til at forstå sig selv og sine medmennesker. På grundlag af disse mennesketyper vil du begynde at se, hvem du er. Det kunne være et første skridt til at forstå, hvad Gud har tænkt sig med dig og mig.
____________________________________________________________________________________________________
Torsdag den 12. december: Hvad er virkeligt?
Findes der en absolut virkelighed og sandhed om mig og verden? Eller er virkelighed ikke virkelighed? Har sandhed flere facetter? Vi vil prøve at komme fænomenet »virkelighed« på sporet og spørge: Hvilke konsekvenser har vores forståelse af virkeligheden for vores forståelse af os selv. Er jeg bare sådan, som jeg nu er? Eller kan det være, jeg er ikke den, jeg tror jeg er?
____________________________________________________________________________________________________
Onsdag den 15. januar: Hvad er min værdi?
Hvor værdifuld er jeg egentlig? Kan det måles? Er min selvværd det samme, som min fremmedværd, altså det, som andre siger, jeg er værd? Der findes forskellige former for værdi, som vi vil spore efter. Og vi vil spørge: Hvad er jeg værd i Guds øje?
____________________________________________________________________________________________________
Torsdag den 20. februar: Hvad er mine værdier?
Hvad er det i mit liv, der er virkelig vigtigt for mig? Hvad er »den grund hvorpå jeg  bygger…«, som det hedder i salmen.
____________________________________________________________________________________________________
Onsdag den 11. marts: Hvad vil Gud mig?
Hvorfor er jeg her på denne skønne jord? Er jeg kaldet til noget? Og hvis ja, til hvad?
Denne sidste aften vil vi vove det store spring i spørgsmålet om livets mening, konkret om meningen med mit og dit liv. Aftenen forstås ikke som en afslutning af et forløb, men som et startskud til resten af dit liv.