Menighedsmøde

Folkekirkemedlemmer fra vore fire sogne Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup var inviteret
til det årlige menighedsmøde søndag den 20. november 2022. Det blev afholdt i konfirmandstuen i Præstegården i Skjoldborg efter gudstjenesten i Skjoldborg Kirke.

Menighedsrådet aflagde beretning om årets virksomhed i det forløbne år, redegjorde for
regnskab og budget, samt fremlagde planer for det kommende år.

Folkekirkens_Bom_S_Neg_Blaa_RGB_XL