Menighedsmøde

Folkekirkemedlemmer fra vore fire sogne Sjørring, Thorsted, Skjoldborg og Kallerup inviteres
til det årlige menighedsmøde. Det afholdes i konfirmandstuen i Præstegården i Skjoldborg, søndag den 20. november 2022 efter gudstjenesten i Skjoldborg Kirke kl. 10.30.

Her vil menighedsrådet aflægge beretning om årets virksomhed i det forløbne år, redegøre for
regnskab og budget, samt fremlægge planer for det kommende år.

Vi håber, at mange vil møde frem og deltage i en drøftelse om vort pastorats fremtidige aktiviteter. Mødet slutter med fælles spisning.

Vi glæder os til at se jer.
Hilsen Menighedsrådet

menighedsmoede-2022-dagsorden

Folkekirkens_Bom_S_Neg_Blaa_RGB_XL