Menighedsrådsvalg 2020

Vi har haft valg til det fælles menighedsråd for Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sogne.


Der er afholdt såvel valgforsamling som ekstraordinær valgforsamling.
Efterfølgende har valgbestyrelsen inden fristens udløb herfor modtaget en kandidatliste fra Kallerup Sogn.

Resultatet af valghandlingerne er, at det nye menighedsråd får følgende sammensætning:

Sjørring Sogn                                                               Thorsted Sogn
Ole Heskjær                                                                   Ingen
Karin Fenger Madsen
Kirsten Inge Storgaard Humlum
Lis Klostergaard
Marie Louise Snejstrup Gottenborg

Skjoldborg Sogn                                                          Kallerup Sogn
Lisbeth Hornstrup                                                        Børge Frøkjær Hornstrup
Puk Sara Adamsen Agerholm……………………………….Jytte Bøjlund Nielsen
Niels Henning Nielsen
Karen Dorthea Villesen


Rådet tiltræder 1. søndag i advent 2020. Valgperioden er 4 år.

Valgbestyrelsen