Det nye menighedsråd

Vi har haft menighedsrådsvalg i Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup Sogne.


Til vores nye menighedsråd blev der på VALGFORSAMLINGEN den 15/9 2020 valgt følgende:

Sjørring Sogn                                                               Thorsted Sogn
Ole Heskjær                                                                   Ingen
Karin Fenger Madsen
Kirsten Inge Storgaard Humlum
Lis Klostergaard

Skjoldborg Sogn                                                          Kallerup Sogn
Lisbeth Hornstrup                                                        Børge Frøkjær Hornstrup
Puk Sara Adamsen Agerholm
Niels Henning Nielsen


Menighedsrådet er endnu ikke fuldtalligt. Der mangler at blive valgt i alt 5 medlemmer – 1 medlem fra Sjørring Sogn, 2 medlemmer fra Thorsted Sogn, 1 medlem fra Skjoldborg Sogn og 1 medlem fra Kallerup Sogn.

Disse vælges på en

EKSTRAORDINÆR VALGFORSAMLING
tirsdag den 6. oktober 2020 kl. 19 i Sognehuset i Sjørring

Alle interesserede er velkomne; men kun medlemmer af folkekirken i det pågældende sogn har tale- og stemmeret.


ORIENTERING OM AFSTEMNINGSVALG

Der kan i et sogn udløses et afstemningsvalg ved at indgive en kandidatliste senest 13/10 2020.

Kandidatlisten kan indleveres hos Niels Henning Nielsen, Gadesvej 6, Skjoldborg eller Kirsten Humlum, Næstrupvej 42, Næstrup, 7700 Thisted. Bedst i tidsrummet kl. 18-19.

Fra Sjørring Sogn skal der vælges 5 medlemmer, fra Thorsted Sogn 2 medlemmer, fra Skjoldborg Sogn 4 medlemmer og fra Kallerup Sogn 2 medlemmer.

En liste fra Sjørring Sogn skal underskrives af 5 stillere, en liste fra Thorsted af 2 stillere, en liste fra Skjoldborg af 4 stillere og en liste fra Kallerup af 2 stillere.

Der kan udløses afstemningsvalg i et sogn, uden at der samme sker i de andre sogne.

Menighedsrådet vælges for en periode på 4 år.   


Valgbestyrelsen