Babysalmesang 09.02.23

Babysalmesang er en stund med nærvær mellem mor eller far og barn i kirkens rum, hvor vi synger og leger, lytter og oplever musik, lys og lyd sammen med barnet. Børn i alderen 2-9 måneder er meget åbne for sansninger og elsker at sanse noget sammen med mor eller far. Når man synger for og med sit barn formidles følelser af nærvær, glæde og ømhed. Følelser der er et væsentligt grundlag for et barns personlige udvikling.

Opstart torsdag den 26. januar 2023 – sidste gang er torsdag den 23. marts – i alt 8 gange

Yderligere oplysninger: Organist Annette Boch Pedersen på annetteboch@gmail.com eller på tlf. 2196 4448. Hvis man en dag er forhindret er det fint, hvis man lige sender en sms om det

Bedste hilsner fra din kirke samt organist
Annette Boch Pedersen

PS: Der er babysalmesang i Tilsted Kirke efter påske fra d. 20/4-15/6.