De 9 Læsninger 11.12.22

Sjørring Kirke den 11. december 2022 kl. 10.30

De ni læsninger er en musikgudstjeneste, hvor der gennem ni bibeltekster fortælles om skabelse, profeti og Jesu fødsel, sådan som den udspilles i den bibelske historie. Traditionen med de ni læsninger stammer fra England, hvor den blev holdt første gang i 1918 i Kings College Chapel i Cambridge.

Sjørring Kirkes Børnekor og vores kirkesangerne synger mellem nogle af læsningerne og der vil være fællessalmer og sange. Ordet er i fokus og bliver så omkranset af musik. Teksterne skaber en rød tråd gennem hele bibelhistorien frem til Jesus’ fødsel og dermed årsagen til, at vi fejrer jul. Til den fortælling har koret og sangerne gjort sig mange tanker om at finde musikstykker, der giver sammenhæng til teksterne.  Dermed er musikken langt fra tilfældig, men taler med og binder det hele sammen.