FOREDRAG OM SKYLD OG SKAM VED SOGNEPRÆST TORILL KRISTENSEN

torsdag den 22. oktober kl. 19.30
Sognehuset i Sjørring

»Du tog vor skyld og bar vor skam«, sådan synger vi i en gammel salme.

Nogle hævder, at vi er gået fra en skyldkultur til en skamkultur. Det gælder måske i særlig grad de unge. Hvad betyder det?
Foredraget vil sætte fokus på skyld og skam.
Hvad er skyld og hvad er skam?
Hvad gør skyld, og i særlig grad skam, ved os? Og hvordan kan vi forholde os til skylden og skammen?

I efteråret 2018 havde jeg tre måneders studieorlov, hvor jeg beskæftigede mig med emnet skyld og skam.

Torill Kristensen er uddannet fra Aarhus Universitet og har været præst i Folkekirken siden 1999, hvoraf de første syv år i Skjoldborg-Kallerup Pastorat, og nu i Skjern.

Der serveres kaffe og kage. Pris 25 kr.