Coronavirus

Folkekirkens Coronatiltag – fra og med 12. marts 2020 – foreløbig indtil udgangen af marts.

Alle gudstjenester og arrangementer i Sjørring – Thorsted – Skjoldborg og Kallerup Sogne aflyses. Gudstjenester søndag d. 15, marts, søndag d. 22. marts og søndag d. 29. marts er aflyst. Babysalmesang er aflyst.

Kirkerne vil nu også være lukket i dagtimerne for individuelle besøg. Vi må gøre alt for at forhale smittespredningen med corona.

Biskopperne har den 18. marts 2020 bekendtgjort, at alle konfirmationer i april og maj udsættes. Nye datoer meldes ud så hurtigt som muligt.

Desuden henviser vi til aalborgstift.dk ang. informationer om Coronatiltag,