Sogneaften i Sjørring Sognehus

Onsdag den 26. februar kl. 19.00

Oplevelser fra Afghanistan
– en feltpræsts beretning

Jesper Wiborg Andersen vil denne aften fortælle om sit virke som feltpræst.
I efteråret 2016 var han udsendt til Kabul i Afghanistan, hvor han stod til rådighed for de
danske soldater.

Undervejs i foredraget skal vi se billeder fra turen. Vi skal høre om, hvad de danske soldater laver i Kabul. Jesper vil også fortælle om, hvilke udfordringer man kan møde som feltpræst.