Fastelavn er mit navn…

Søndag den 23. februar er der fastelavn igen!

Og derfor holder vi lidt andre gudstjenester i vores sogne.

Har du lyst til at komme i kirke den dag, udklædt måske, med hele din familie, så er disse gudstjenester noget lige for dig. Vi vil holde familiegudstjenester i børnehøjde, som ikke varer længere end 30 minutter og er præget af sang og fortælling af en bibelhistorie.

Efter gudstjenesterne fortsætter festen i de forskellige foreningers regi.

Familiegudstjeneste den 23. februar i Sjørring Kirke er kl. 13.00 og i Skjoldborg Kirke kl. 14.00.