Fokusaftener 2019-2020

HVAD VIL GUD MIG?

Sidste fokusaften i denne periode: 11. marts

Man kunne godt spørge: Hvad vil jeg egentlig med Gud? Hvad vil jeg Gud skal gøre for mig? Sådan tænker vi tit, når vi beder: »Gud, jeg vil gerne at…«, »Gud, kunne du ikke gøre at…« På den måde har vi forventninger til Gud, ønsker, vil noget af ham.

Denne aften, den sidste fokusaften i denne vinterperiode, vil vi dreje spørgsmålet om og
spørge: Hvad vil Gud egentlig med mig? Hvorfor er jeg her på denne skønne jord? Er jeg kaldet til noget? Og hvis ja, til hvad? Denne sidste aften vil vi vove det store spring i spørgsmålet om livets mening, konkret om meningen med mit og dit liv. Aftenen forstås ikke som en afslutning af et forløb, men som et startskud til resten af dit liv.

Fokusaftner er tænkt som en aften, hvor vi lægger fokus på et tema, som vi fordyber os i.
Der er et oplæg/foredrag til hver aften, men også gruppesamtaler og opgaver at arbejde
med hver for sig. Målet er, at hver deltager bliver beriget af mindst en ny erkendelse. Fokusaftner begynder med fælles spisning kl. 17.30, og derfor kræver det tilmelding til Kirsten Fonseca (waki@post9.tele.dk) senest to dage inden selve aftenen. Deltagelse koster 40 kroner inklusive mad og materialer (kontant på selve aftenen). Aftnerne slutter omkring kl. 20.30.

Fokusaftnerne ledes af præsten Lisa Bremer og er arrangeret af menighedsrådet for Sjørring-Skjoldborg pastorat. Alle er velkomne, der kræves ingen forudsætninger, kun lidt nysgerrighed!