Vært/værtspar søges til Sognehuset

Beskrivelse af funktionen som sognehusvært

Vi søger en sognehusvært, eventuelt et par der vil stå for at holde vores smukke, nye sognehus i indbydende stand og gøre klar til diverse arrangementer henover året.

Sognehuset bruges til mange forskellige formål. Der er konfirmandundervisning, minikonfirmandundervisning, litteraturkreds, sogneaftener, menighedsrådsmøder, personalemøder og mindesammenkomst for blot at nævne nogle.

For at alt det kan foregå let og smidigt, har vi brug for en eller eventuelt to, der vil tage sig af alt det praktiske. Arbejdstiden vil fordele sig på dag og aften, og er ca. 15-20 timer om måneden.

Arbejdsopgaver:

  • Der skal gøres rent inklusiv gulvvask (vinduespudsning ude og inde varetages af vinduespudser)
  • Borde og stole stilles op alt efter hvilket arrangement der afholdes
  • Klargøring til diverse møder herunder indkøb – f.eks. menighedsrådsmøde en gang om måneden og sogneaften en gang om måneden.
  • Vande blomster. Pynte op til årstiderne og til arrangementer
  • Have lidt teknisk snilde til at kunne hjælpe med projektor, mikrofon o.l.
  • Kunne bruge it på brugerniveau (mail)
  • Bestyre arrangementskalenderen
  • Have blik for huset som helhed
  • Kunne samarbejde med det øvrige personale på kirkegården

Ansøgningsfrist 8/7 2019
Ansættelsessamtaler 16/7 2019

Ansøgningen sendes til:
Mail: 8724fortrolig@sogn.dk
Eller brev til Karin Fenger Madsen, Voldgade 18, 7700 Thisted

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til kontaktperson
Karin Fenger Madsen tlf. 22 47 19 67