En hilsen

Kære menighed
i Sjørring-Thorsted-Skjoldborg-Kallerup pastorat

Da jeg i januar 2012 begyndte mit vikariat som sognepræst i jeres sogne, sagde provsten
Henning Sørensen til mig: ”Du indsættes for 3-4 måneder.”
Og jeg var meget spændt på, hvordan disse par måneder ville være hos jer. Da jeg efter 1½ år holdt, fordi I fandt Jesper som jeres nye præst, var vi enige om, at 4 måneder nogen gange kan vare ret længe…

Nu er der gået yderlige 5 år, hvor I har prøvet at få held med en ny præst igen og igen.
Det er så uheldig, som det kan være! Og det kan kun skabe beundring og respekt i mig,
når jeg ser, hvordan I som menighed bliver ved med at være kirke på og danne et dejligt pastorat. Der er sket meget positivt i STSK i disse 5 år, som jeg kun har fulgt med på den yderste sidelinje.

Da jeg for 5 år siden holdt som vikarpræst hos jer, fik jeg en fantastisk afskedsgave: et kvædetræ. Det har jeg glædet mig uhyrlig meget over. I 5 år er træet nu vokset i min have. Det er blevet større, og hvert forår blomstrer det. Men det har aldrig dannet frugt. I år viste der sig dog små kugler under blomsterne, og nu har dette træ ikke mindre end 20 pærer (det er nemlig en pærekvæde!). Mon dette træ allerede i foråret vidste noget, som jeg ikke anede? Eller er det bare en tilfældighed at det for første gang bærer frugt lige den sommer, hvor jeg skal tilbage som sognepræst hos jer? Jeg kan i hvert fald kun undres over sådanne ”tilfældigheder”. Og jeg glæder mig meget både over træets frugter og til at komme tilbage som vikarpræst hos jer! Det føles på en måde som en hjemkomst efter alle de andre vikariater jeg efterhånden har haft.

For dem af jer, der ikke kender mig i forvejen skal jeg lige sige lidt om mig selv:

Jeg er uddannet tysk præst med bopæl ved Gøttrup/Fjerritslev siden 2008. Jeg er 49 år gammel og har 4 børn mellem 14 og 22 år, som efterhånden ikke alle bor hjemme længere. Ud over det almindelig (og elskede) præstearbejde er jeg kunstner og arbejder med som bestyrelsesmedlem i de to foreninger ”Nutidig kristen spiritualitet” og ”Nordjysk Retræte”. Jeg blev i de sidste år uddannet som retræteleder og åndelig vejleder, så det vil måske ikke undres, hvis I ind i mellem vil blive inviteret til en retræte, en fordybelsesdag eller en stillegudstjeneste.

Nu vil jeg ikke skrive romaner om mig selv, fordi den bedste måde at lære hinanden at kende er dog, at vi kunne mødes. Måske til en gudstjeneste. Måske til et arrangement i sognehuset. Måske I ønsker en samtale eller et besøg… Giv bare lyd, så skal vi nok finde ud af det!

Mit vikariat begynder den 16. oktober og er ikke begrænset med fast dato.

Jeg kan bedst kontaktes via e-mail: LIB@KM.DK
Man kan selvfølgeligt også ringe til mig: 35122709 (fastnet, jeg bor i et mobilhul)
eller sende en sms: 23881925 (den kommer igennem mobilhullet).

Med de bedste ønsker
og på glædelig gensyn

Lisa Bremer