STSK-kirker
Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links

Sjørring Kirke

Thorsted Kirke

Skjoldborg Kirke

Kallerup Kirke

Sogneaftener og sognearrangementer

Martin Luthers liv og hans hårde kamp for at nå til en afklaring af sin kristne tro, samt deraf selvfølgelig reformationen vil blive belyst, ligesom Luthers teologi.

Foredraget vil blive krydret med små fortællinger, der kan belyse teologien. Endelig vil den senere tids drøftelser af Luthers egen og reformationens indflydelse på bondeoprøret, på synet på jøder, og på demokratiets fødsel blive drøftet.

Torsdag den 12. oktober kl. 19.00
i Skjoldborg præstegård:

Foredrag om Luther
ved pastor emerita Lone Olsen

Vi begynder i år med »Det sidste ord er aldrig sagt«
– professionelt teaterstykke om Martin Luther.

Det er i skrivende stund uvist, hvor forestillingen vises. Efter forestillingen byder vi på Mortens And i konfirmandlokalet i præstegården, ca. Kl. 18.30, samt hygge og fællessang.

Det hele koster 120 kr. /forestilling alene 30 kr.

Drikkevarer kan tilkøbes.

Tilmelding (til spisning):
Mail: jens-ole@hjempost.dk, senest 4. november.
Deltagelse i forestilling alene kræver ingen tilmelding.

Fredag den 10. november kl. 17.00:
Mortensaften
i Tilsted Præstegård