STSK-kirker
Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links

Sjørring Kirke

Thorsted Kirke

Skjoldborg Kirke

Kallerup Kirke

Sjørring Kirke

Foto: Henrik Bolt-Jørgensen

Vil du vide mere om Sjørring Kirke end det, du kan læse på næste side, så kan du finde yderligere informationer disse steder: Danmarks Kirker, s. 379-396. Henrik Bolt-Jørgensen, Sjørring Kirke gennem 800 år, Udgivet af Sjørring Sogns Menighedsråd 2011. Gunnar Iversen, Bispegraven i Sjørring – fortæller folkesagnet historie? Historisk Årbog for Thy og Vester Hanherred 2000, s. 93-110.