STSK-kirker
Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links

Sjørring Kirke

Thorsted Kirke

Skjoldborg Kirke

Kallerup Kirke

Præstetavle (for Skjoldborg og Kallerup kirker)


Svend (Provst)Christen (Ibsen) gamle

+ 1543


Morthenn (Nielstrup)

1555


Jens (Holm)

1571


Ingmer Pedersön

1596


Peder Iffversen

+ e. 1635


Ib Tange

+ 1637


Povil Paaske, provst

+ 1673


Jens Paaske

+ 1707


F. I. Langebeck

+ 1727


N. P. S. Bering

+ 1728


D. G. Kamp

+ 1749


F. G. D. Kruuse + 1788

1750 – 82


G.  Igder

1782 – 99


Knud Aagaard

1799 – 1806


I. K. Pontoppidan

1806 - 20


C. F. Heerfordt

1821 - 36


P. H. M. Schlotfeldt

1836 - 51


G. M. D. Christophersen

1851 - 59


N. B. Krarup

1859 - 71


H. D. Langballe

1871 - 75


Sophus Holm

1876 - 78


F. D. Bagger

1878 - 86


A. G. Elmquist

1887 - 92


I. Momme

1892 - 1900


K. M. Kjær

1901 - 1921


H. O. I. Holst

1922 - 1937


K. Sommer

1937 - 1943


H. E. Dahl-Hansen

1943 - 1960


Ths. C. Graversen

1961 - 86+


Ebbe Sunesen

1986 - 1998


Torill N. P. Kristensen

1999 - 2007


Pia Søgaard Hansen

2007 - 2011


Jesper Kjær Andersen (Jesper Wiborg Andersen)

2013 -

+ betyder et kors for død