STSK-kirker
Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links

Sjørring Kirke

Thorsted Kirke

Skjoldborg Kirke

Kallerup Kirke

Hvad gør jeg i tilfælde af:

Salme-
maraton
2017-18

En ny sæson med salme-sangsaftener
i provstiets kirker er i gang.

Læs mere i folderen, der også ligger som pdf-fil til download. Du henter filen ved at klikke på billedet af folderen for oven.

Fødsel - Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Død

Det håber vi, for kun den sidste godkendelse fra Aalborg Stift mangler,
før fondsansøgninger kan afsendes.
 
En folder med fortællingen om Kallerup Kirkes historie, ønskerne til at ændre de fysiske rammer og tankerne om, hvad det nye kirkerum skal kunne finde anvendelse til, er trykt -  det kan downloades som pdf-fil HER.

Eksperimentarium i Kallerup Kirke  - bliver det i år?

Sjælesorg?
KLIK
herunder

Sognepræst
Unna-Pernille Gjørup Jensen
97 93 10 61 / 22 57 46 58
UPG@KM.DK
(Fri mandag)

- så klik HER

Fra præsteindsættelsen 2. juli

Pastor Unna-Pernille Gjørup Jensen blev d. 2. juli 2017 indsat som ny sognepræst i Sjørring-Skjoldborg pastorat af provst Mariann Dahl Amby - kl. 9:00 i Kallerup Kirke og kl. 10:30 i Sjørring Kirke. I den forbindelse blev der også taget afsked med Anna-Marie Sloth, der har været hjælpepræst i nogle måneder.

Billederne herover er begge fra Sjørring Kirke. Foto: Henrik Bolt-Jørgensen

KFUM-spejderne bød også Unna-Pernille Gjørup Jensen velkommen som ny sognepræst i Sjørring-Skjoldborg pastorat. Billedet herover er fra Kallerup Kirke.

Foto: Gruppeleder Skjoldborg-Stagstrup gruppe Jonas O. Christensen

2017_18_Salmemaraton.pdf

Konfirmandjubilæum 1967-2017

24 konfirmander fra 1967 så sådan ud, da de mødtes
i Sjørring Kirke - 50 år efter deres konfirmation.

Bagest fra venstre: Jørgen Kusk Madsen, Mogens Pedersen, Ole Andersen. Per Toftdahl, Konrad Visby Bunch, Knud Erik Kristensen, Alex Madsen, Svend Erik Christensen, Per Kusk Andersen, Kristian Bro.

Midterst fra venstre: Jytte Holm, Grethe Landbo Andersen, Bente Thomsen (Nørgaard), Lisbeth Søndergaard Pedersen. Jytte Jeppesen (Poulsen), Bente NørskovJensen, Bodil Noer, Anne Marie Thorup.

Forrest fra venstre: Jette Overgaard Kristensen, Gerda Nielsen (Frøkjær), Dorthe Østergaard (Bjerregaard), Anne Kristine Madsen (Søndergaard), Maren B. Poulsen, EIse Kappel (Søndergaard)


Kan du finde dem på billedet fra 1967 herunder?
Og måske genkende andre?

Sogneudflugten 11. juni

Du kan se flere billeder ved at klikke HER ! - Og ved at klikke dig frem via fanebladet »Fotos« i menubjælken øverst på siden.

Vi er godt i gang med den ny litteraturkreds. Der har været en overvældende tilslutning.
Så er du interesseret, men ikke fik dig meldt til, så send mig en mail, og skriv dig op til næste sæson, der starter eftersommer 2018.

Medbring selv kaffe/te og brød..  

Konfirmandstuen torsdage kl. 19.00-21.00:
21. september, 26. oktober og 23. november.

Opdatering og plan kan du hente HER.

Litteraturkreds
- om liv og eksistens

Ord fra præsten

KLIK og læs

Søndag 3. dec. kl. 10.30: Familiegudstjeneste med indskrivning af mini-konfirmander i Skjoldborg kirke

Tirsdag 5. dec. kl. 14.30-16.30: Caféeftermiddag med julehygge med Betty Johnsen og Jytte Winther. Konfirmandstuen Skjoldborg

Torsdag 21. dec. kl. 19.30: Syng julen ind i Kallerup Kirke

Lørdag 23. dec. kl. 14.30: Julegudstjeneste i børnehøjde i Sjørring Kirke

opslagstavle-vinter-2017.pdf

Hent hele planen ved at klikke på den grønne knap