STSK-kirker
Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links

Sjørring Kirke

Thorsted Kirke

Skjoldborg Kirke

Kallerup Kirke

Hvad gør jeg i tilfælde af:

Salme-
maraton
2017-18

En ny sæson med salme-sangsaftener
i provstiets kirker er i gang.

Læs mere i folderen, der også ligger som pdf-fil til download. Du henter filen ved at klikke på billedet af folderen for oven.

Rettelse til brochuren:
Sangaftenen
den 7. marts
2018 flyttes
fra Østerild
til Hjardemål
Klit Kirke.

Fødsel - Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Død

Det håber vi, for kun den sidste godkendelse fra Aalborg Stift mangler,
før fondsansøgninger kan afsendes.
 
En folder med fortællingen om Kallerup Kirkes historie, ønskerne til at ændre de fysiske rammer og tankerne om, hvad det nye kirkerum skal kunne finde anvendelse til, er trykt -  det kan downloades som pdf-fil HER.

Eksperimentarium i Kallerup Kirke  - bliver det i år?

Sjælesorg?
KLIK
herunder

Sognepræst
Unna-Pernille Gjørup Jensen
97 93 10 61 / 22 57 46 58
UPG@KM.DK
(Fri mandag)

- så klik HER

2017_18_Salmemaraton.pdf

Konfirmandjubilæum 1967-2017

24 konfirmander fra 1967 så sådan ud, da de mødtes
i Sjørring Kirke - 50 år efter deres konfirmation.

Bagest fra venstre: Jørgen Kusk Madsen, Mogens Pedersen, Ole Andersen. Per Toftdahl, Konrad Visby Bunch, Knud Erik Kristensen, Alex Madsen, Svend Erik Christensen, Per Kusk Andersen, Kristian Bro.

Midterst fra venstre: Jytte Holm, Grethe Landbo Andersen, Bente Thomsen (Nørgaard), Lisbeth Søndergaard Pedersen. Jytte Jeppesen (Poulsen), Bente NørskovJensen, Bodil Noer, Anne Marie Thorup.

Forrest fra venstre: Jette Overgaard Kristensen, Gerda Nielsen (Frøkjær), Dorthe Østergaard (Bjerregaard), Anne Kristine Madsen (Søndergaard), Maren B. Poulsen, EIse Kappel (Søndergaard)


Kan du finde dem på billedet fra 1967 herunder?
Og måske genkende andre?

Sogneudflugten 11. juni

Du kan se flere billeder ved at klikke HER ! - Og ved at klikke dig frem via fanebladet »Fotos« i menubjælken øverst på siden.

Ord fra præsten

KLIK og læs

Torsdag den 15. marts kl. 19.30:
En aften om thybomål i Kallerup Kirke ved Jytte Nielsen

Torsdag den 19. april kl. 17.0:
Stjernestund

Fredag den 4. maj kl. 19.30:
Befrielsesaften. Sang og fortælling ved Jytte Nielsen i Sjørring kirke.

Søndag den 3. juni:
Indvielse af sognehuset i Sjørring

Lørdag den 9. juni kl. 14.00:
Dåbsjubilæum i Sjørring kirke (døbt i 2013)

Lørdag den 8. september:
Sjørring i bevægelse.

Litteraturkreds
- om liv og eksistens

Vil du skrives op til næste sæson, der starter i eftersommeren 2018, så send mig en mail.

Medbring selv kaffe/te og brød.

Konfirmandstuen torsdage kl. 19.00-21.00.

Planen kan du hente HER.

2018-minikonfirmander

Årets mini-
konfirmander 2018

Klik på billedet herover
for at se flere billeder af
årets minikonfirmander.