STSK-kirker
Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links

Sjørring Kirke

Thorsted Kirke

Skjoldborg Kirke

Kallerup Kirke

Baby-salmesang i Sjørring kirke

Babysalmesang handler om nærvær - gennem sang, remser, dans og leg; hvor babyerne får brugt alle sanserne.

Når man synger for og med sit barn formidles følelser af nærvær, af glæde og ømhed. Følelser der er et væsentligt grundlag for et barns personlige udvikling.
Her bruger mor/ far sig selv som omdrejningspunkt for deres baby i ca. 40 min.; af og til afbrudt af en aktivitet som f.eks. sæbebobler – hvor vi ser og lytter.

Det handler ikke om at være en factor x sanger; men om at ville nærværet med sit barn! Mors stemme er jo den bedste stemme i verden, da baby har kendt den siden de lå inde i maven?

Babysalmesang foregår i kirken; både for at blive ”dus” med rummet, men også fordi kirkens rum giver ro og mulighed for forskellige klang-farver og stemninger.
Desuden er kirken et godt rum at synge i – sangen får vinger!

Babysalmesangen har et forløb over 8 torsdage; så babyer og forældre når at blive kendte med sangene og formen.

Der er mulighed for at gå til babysalmesang i Sjørring kirke kl. 10.30- 11.15. Vi starter d. 17. januar. I vinterferien (uge 7) holder vi fri.

I er velkommen, og det er for alle i Sjørring-Thorsted-Skjoldborg og Kallerup sogne og Tilsted Sogn.

Det koster ikke noget at deltage.

Vi har lavet et loft på 10 babyer, og man kan tilmelde sig hos nedenstående, også hvis man har spørgsmål.

Dette hold henvender sig til babyer imellem 2 mdr. og 8 mdr., og I må gerne medbringe et tæppe.

Efter salmesangen er der mulighed for lidt fælles hygge over en kop kaffe/ the samt  ”ammestue-historier”:-)

I er også velkommen selv om I ved, der er gange I ikke kan.

Mvh.
Annette Boch Pedersen
Organist i Tilsted og STSK kirker

Mailadr.: annetteboch@gmail.com    mobil: 21964448