STSK-kirker
Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links

Sjørring Kirke

Thorsted Kirke

Skjoldborg Kirke

Kallerup Kirke

Hvad gør jeg i tilfælde af:

Fødsel - Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Død

Det håber vi, for kun den sidste godkendelse fra Aalborg Stift mangler,
før fondsansøgninger kan afsendes.
 
En folder med fortællingen om Kallerup Kirkes historie, ønskerne til at ændre de fysiske rammer og tankerne om, hvad det nye kirkerum skal kunne finde anvendelse til, er trykt -  det kan downloades som pdf-fil HER.

Eksperimentarium i Kallerup Kirke  - bliver det i år?

Sjælesorg?
KLIK
herunder

- så klik HER

Konfirmandjubilæum 1967-2017

24 konfirmander fra 1967 så sådan ud, da de mødtes
i Sjørring Kirke - 50 år efter deres konfirmation.

Bagest fra venstre: Jørgen Kusk Madsen, Mogens Pedersen, Ole Andersen. Per Toftdahl, Konrad Visby Bunch, Knud Erik Kristensen, Alex Madsen, Svend Erik Christensen, Per Kusk Andersen, Kristian Bro.

Midterst fra venstre: Jytte Holm, Grethe Landbo Andersen, Bente Thomsen (Nørgaard), Lisbeth Søndergaard Pedersen. Jytte Jeppesen (Poulsen), Bente NørskovJensen, Bodil Noer, Anne Marie Thorup.

Forrest fra venstre: Jette Overgaard Kristensen, Gerda Nielsen (Frøkjær), Dorthe Østergaard (Bjerregaard), Anne Kristine Madsen (Søndergaard), Maren B. Poulsen, EIse Kappel (Søndergaard)


Kan du finde dem på billedet fra 1967 herunder?
Og måske genkende andre?

Sogneudflugten 11. juni 2017

Du kan se flere billeder ved at klikke HER ! - Og ved at klikke dig frem via fanebladet »Fotos« i menubjælken øverst på siden.

Torsdag 17. januar 19.00
Foredrag i Sognehuset i Sjørring

Onsdag 30.januar 17.30–20.00
Fokusaften i Sognehuset i Sjørring

Torsdag 31.januar 19.00–21.00
Litteraturkreds i
Sognehuset i Sjørring

Torsdag 7. februar 19.00
Sogneaften i
Sognehuset i Sjørring

Onsdag 20. februar  17.30–20.00
Fokusaften i Sognehuset i Sjørring

Torsdag 28. februar 19.00-21.00
Litteraturkreds i
Sognehuset i Sjørring

Torsdag 7. marts 19.00–21.30
Sogneaften i Sognehuset i Sjørring

Litteraturkredsen
ved STSK-kirker

Litteraturkredsen fortsætter og finder sted den sidste torsdag i måneden.

Følg med i kirkebladets kalender med hensyn til tid og sted.

Minikonfirmander
forår 2018

To måneder med en flok herlige unger fra vore fire sogne blev afsluttet med en familiegudstjeneste Palmesøndag 25. marts 2018.

Der blev både danset og sunget og sunget solo og Jesus kom til byen, mens kapperne blev spredt.

Se flere billeder ved at klikke HER

Diamantkonfirmander i Sjørring

Søndag d. 8. april 2018 samledes 13 konfirmander fra 1958 til 60 års jubilæum i Sjørring Kirke.

Forreste række fra venstre: Hanne Junker, Astrid Jensen, Karen Marie Dissing, Rosa Hulstrøm, Inger Lise Nielsen, Else Oddershede, Hanne Sørensen og Tove Sørensen.
Bagerste række fra venstre: Carlo Kristensen, Ejnar Yde Sørensen, Ejner Overgaard, Carl Søe Larsen og Knud Erik Kristensen.

Foto: Jens Kr. Overgaard

En hilsen

Lisa Bremer, der tiltrådte som vikar fra 15. oktober, har sendt en hilsen til menighederne.

Hilsenen kan læses ved at klikke HER

Se billederne fra Stjernestund
torsdag den 19. april
om Kristendommens komme

Klik på
Jellingstenen!

Sognehuset

Vedtægter
Klik
HER

Husorden
Klik
HER

Foredrag om reformation og hekseprocesser i Danmark-Norge med enkelte udkig til Sverige-Finland og De Britiske Øer.

Journalist og historiestuderende Villy Dall, Hurup, fortæller om de "europæiske hekseprocesser" fra 1540’erne og frem til ca. 1700.

Arrangementet er i samarbejde med Foreningen Norden, der i 2019 fylder 100 år.

Pris for medlemmer af Foreningen Norden 50 kr. For ikke-medlemmer 75 kr. Inklusive kaffe/the og brød.

Reformation
og
hekseprocesser

Torsdag den 17. januar 2019 19.00
i Sognehuset i Sjørring

På menighedsmødet i oktober blev der ønsket, at vi ville holde nogle aftner, hvor man kunne gå lidt mere i dybden med nogle klassiske kristelige emner. Derfor vil vi tre gange i vintermåne-derne invitere til en FOKUSAFTEN.
Fokusaften betyder, at vi tager et tema i fokus og prøver at blive klogere på det.

Tema til de tre aftner er ”Den treenige Gud”. Vi vil den første aften lægge vægten på Gud Faderen, den anden aften på Jesus Kristus og den tredje aften på Helligånden.
Fokusaftner begynder kl. 17.30 med fælles spisning, og derfor er det nødvendigt at tilmelde sig.

Tilmelding til Kirsten Fonseca, tlf. 23933790 eller mail: waki@post9.tele.dk
Datoer for de tre fokusaftner er:
30. januar, 20. februar og 27. marts, hver gang kl. 17.30 – 20.00.

Prisen per aften er 40 kr./pers mht. Spisning.

Vel mødt til Fokusaften
Lisa Bremer og Menighedsrådet

Læs mere HER

Fokusaftner
i Sjørring sognehus

International gudstjeneste
med sange fra Taizé


torsdag d. 31. januar 2019 kl.19.00
Hillerslev Kirke

Kom som du er – Syng på dit eget sprog – Tænd et lys

Come as you are – Sing with us in your own language
– Light a candle

Behov for transport? - Eller tilbyder du kørsel?

Need a lift? - Or if you offer to drive:
Kontakt Benno Møller Hansen, Thisted, tlf. 24662437

(Arr. Hillerslev-Kåstrup menighedsråd
& kirkerne i Thisted, Sydthy og Morsø provsti)
www.hillerslev-kåstrup-sennels.dk

Billetter à 50 kr. kan købes hos Karin Fenger-Madsen, tlf. 22471967, mail: madsen-karin@hotmail.com.

Filminstruktøren Jens Loftager kommer til Kino 1-2-3 Thisted og viser sin nye film ”TRO”. Filmen varer 81 min. og derefter er der pause med kaffe og kage og efterfølgende diskussion med instruktøren.

Med sin film vil Jens Loftager sætte fokus på hvad tro - og Gud - er for nogle størrelser. Hvad kan religion betyde for os i dag?
I TRO skaber han to vidt forskellige billeder af religiøs tro som han sætter overfor hinanden i en kontrastfuld og tankevækkende helhed.

Læs mere HER

Filmaften for hele provstiet
Tirsdag d. 26 februar kl. 19.00 – 21.30 i Kino 1-2-3 Thisted

Kyndelmisse

Søndag den 3. februar holder vi kyndelmisse i Kallerup kirke kl. 19.00. Det er en stemningsfyld gudstjeneste med masser af levende lys i en årstid, hvor det stadig er meget mørkt udenfor. Gudstjenesteformen vil være mere fri i forholdt til søndag morgens højmesse. Alle er hjertelig velkommen.

Torsdag den 7/2 2019 19.00
i Sognehuset i Sjørring
Foredrag med

Karina Spørring
fra Silkeborg

Karina har i 15 år rejst rundt i verden i dyrenes tjeneste. Hun fortæller om at fare vild på hundeslæde i Norge før GPS og mobiltelefon var hver mands eje. Hun har været dyrepasser i Spanien og opfostret en girafunge, og vasket hanløvens manke, fordi den led af allergi. Hun har boet 300 km fra et supermarked i Argentina, med krokodiller lige udenfor døren, hvor Karina var daglig leder af verdens første avlscenter for jaguarer, som er verdens 3. største katte art, og i risiko for at uddø.

Foredraget krydres med billeder og små videoer.

Arrangeres i samarbejde med Tilsted Sogn.

Pris 25 kr. incl. kaffe og kage.

Torsdag den 7. marts 2019 19.00–21.30
i Sognehuset i Sjørring
Foredrag med forstander på
Løgumkloster Refugium
Helle Skaarup

Helle Skaarup og holder foredrag om sit liv med musikeren Peter Bastian. Foredraget har titlen ”Altid allerede elsket- set fra sidelinjen”.  Ud fra bogen skrevet af Peter Bastian: ”Altid allerede elsket”.

”Vi fik 7 år sammen, og jeg vil gerne dele ud af alle de gaver, som jeg fik gennem mit møde og ægteskab med Peter” siger Helle Skaarup.

Bevidstheden som ressource og samarbejdspartner har været omdrejningspunkt, og undervejs i fortællingen kommer vi vidt omkring meget mellem jord og himmel. Høresansen, sjæle-omsorg, naturens milde gaver, sproget, nærvær, skabende fællesskaber, at stå i det åbne, tro, livet og døden.