STSK-kirker
Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links

Hvad gør jeg i tilfælde af:

Salme-
maraton

Klik på folde-
ren og hent
en pdf-fil,
hvor du kan
læse mere
og se en
oversigt over,
hvornår det
finder sted i
provstiets
kirker.

»Alle kirker synger«
har også sin
egen hjem-
meside.

Den finder
du HER.

Salmemaraton.pdf

Fødsel - Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Død
- så klik HER

Det nye fælles menighedsråd

Det ny fælles menighedsråd for Sjørring - Thorsted - Skjoldborg og Kallerup sogne har holdt konstituerende møde.

Rådet består af:
5 medlemmer valgt i Sjørring Sogn:
Kirsten Humlum, Palle Holm, Karin Fenger Madsen, Ole Heskjær og Lis Klostergaard
4 medlemmer valgt i Skjoldborg Sogn:
Kirsten Fonseca, Kirsten Thinggaard, Lisbeth Hornstrup og Niels Henning Nielsen
2 medlemmer valgt i Kallerup Sogn:
Børge Hornstrup og Jytte Nielsen
1 medlem valgt i Thorsted Sogn:
Torben Ranneries

Som formand valgtes Kirsten Fonseca og som næstformand Kirsten Humlum.

Som kirkeværger valgtes:
for Sjørring Kirke: Palle Holm
for Skjoldborg Kirke: Lisbeth Hornstrup
for Kallerup Kirke: Jytte Nielsen
for Thorsted Kirke: Torben Ranneries

Som kasserer er valgt Niels Henning Nielsen, og Hanne Gade uden for rådet er regnskabsfører. Som kontaktperson  for personalet valgtes Børge Hornstrup  og som sekretær Karin Fenger Madsen.
Gunner Poulsen blev valgt som bygningskyndig udenfor rådet.
Til kirke og kirkegårdsudvalget valgtes Kirsten Humlum, Kirsten Thinggaard og Ole Heskjær.

Til præstegårdsudvalget valgtes:
Ole Heskjær, Kirsten Thinggaard
og Børge Hornstrup.

Som valgbestyrelse valgtes:
Niels Henning Nielsen (formand),
Torben Ranneries og  Kirsten Humlum.

Det håber vi, for kun den sidste godkendelse fra Aalborg Stift mangler,
før fondsansøgninger kan afsendes.
 
En folder med fortællingen om Kallerup Kirkes historie, ønskerne til at ændre de fysiske rammer og tankerne om, hvad det nye kirkerum skal kunne finde anvendelse til, er trykt -  det kan downloades som pdf-fil HER.

Eksperimentarium i Kallerup Kirke  - bliver det i år?

Aktuelle glimt

Vikarpræst
Anna-Marie Sloth kan
træffes her:
22 74 15  52

De seneste minikonfirmander afsluttede deres forløb i maj med børnegudstjeneste og familieløb. Undervejs har de både leget og lært i kirken.

Årets konfirmander har været på udflugt til Aalborg med besøg i Folkekirkens Hus, Budolfi Kirke og Kirkens Korshærs Varmestue.

På det nederste billede ser Skjoldborg/Kallerup-konfirmanderne film og hygger ...

Sjælesorg?
KLIK
herunder

Minikonfirmander

Konfirmander

Indsættelse af
NY PRÆST
og farvel til vikarpræst

Vor ny præst
Unna-Pernille Gjørup Jensen
indsættes ved gudstjenesterne
søndag den 2. juli 2017
med efterfølgende samvær
i Sjørring Fritids- og Kulturcenter

Læs mere HER