STSK-kirker
Forside Kirker Kalender Menighedsråd Personale Kirkegård Kirkeblad Fotos Links

Sjørring Kirke

Thorsted Kirke

Skjoldborg Kirke

Kallerup Kirke

Hvad gør jeg i tilfælde af:

Fødsel - Barnedåb - Konfirmation - Bryllup - Død

Det håber vi, for kun den sidste godkendelse fra Aalborg Stift mangler,
før fondsansøgninger kan afsendes.
 
En folder med fortællingen om Kallerup Kirkes historie, ønskerne til at ændre de fysiske rammer og tankerne om, hvad det nye kirkerum skal kunne finde anvendelse til, er trykt -  det kan downloades som pdf-fil HER.

Eksperimentarium i Kallerup Kirke  - bliver det i år?

Sjælesorg?
KLIK
herunder

- så klik HER

Konfirmandjubilæum 1967-2017

24 konfirmander fra 1967 så sådan ud, da de mødtes
i Sjørring Kirke - 50 år efter deres konfirmation.

Bagest fra venstre: Jørgen Kusk Madsen, Mogens Pedersen, Ole Andersen. Per Toftdahl, Konrad Visby Bunch, Knud Erik Kristensen, Alex Madsen, Svend Erik Christensen, Per Kusk Andersen, Kristian Bro.

Midterst fra venstre: Jytte Holm, Grethe Landbo Andersen, Bente Thomsen (Nørgaard), Lisbeth Søndergaard Pedersen. Jytte Jeppesen (Poulsen), Bente NørskovJensen, Bodil Noer, Anne Marie Thorup.

Forrest fra venstre: Jette Overgaard Kristensen, Gerda Nielsen (Frøkjær), Dorthe Østergaard (Bjerregaard), Anne Kristine Madsen (Søndergaard), Maren B. Poulsen, EIse Kappel (Søndergaard)


Kan du finde dem på billedet fra 1967 herunder?
Og måske genkende andre?

Sogneudflugten 11. juni 2017

Du kan se flere billeder ved at klikke HER ! - Og ved at klikke dig frem via fanebladet »Fotos« i menubjælken øverst på siden.

Onsdag 12. september 19.30:
Høstfest i Sognehuset i Sjørring

Lørdag 15. september:
Sjørring i bevægelse

Torsdag 27. september 19-21:
Litteraturkreds, Sjørring

Onsdag 24. oktober 17.30:
Menighedsmøde
i Sognehuset i Sjørring

Torsdag 25. oktober 19-21:
Litteraturkreds i Sjørring

Onsdag 28. november 17.00:
Stjernestund i Sjørring Kirke

Torsdag 22. november 19-21:
Litteraturkreds i Sjørring

Litteraturkredsen
ved STSK-kirker

Selvom præsten rejser, fortsætter litteraturkredsen. Fremtidige møder holdes i sognehuset i Sjørring.

Første møde i
sæson 2 er:
torsdag 27.
september
2018 kl. 19.

Se hele planen ved at klikke HER

Minikonfirmander
forår 2018

To måneder med en flok herlige unger fra vore fire sogne blev afsluttet med en familiegudstjeneste Palmesøndag 25. marts 2018.

Der blev både danset og sunget og sunget solo og Jesus kom til byen, mens kapperne blev spredt.

Se flere billeder ved at klikke HER

Diamantkonfirmander i Sjørring

Søndag d. 8. april 2018 samledes 13 konfirmander fra 1958 til 60 års jubilæum i Sjørring Kirke.

Forreste række fra venstre: Hanne Junker, Astrid Jensen, Karen Marie Dissing, Rosa Hulstrøm, Inger Lise Nielsen, Else Oddershede, Hanne Sørensen og Tove Sørensen.
Bagerste række fra venstre: Carlo Kristensen, Ejnar Yde Sørensen, Ejner Overgaard, Carl Søe Larsen og Knud Erik Kristensen.

Foto: Jens Kr. Overgaard

Sognehuset indviet

Søndag den 3. juni var en sommerdag
med sol fra en skyfri himmel,
så det gav en flot ramme om
en festlig indvielsesdag for vort nye sognehus.

Læs mere og se billeder HER

Præstesituationen

I vort kirkeblad har vi desværre mange gange haft en omtale under denne overskrift.

Hver gang har vi heldigvis også haft god grund til at sige tak, det føler vi også stort behov for denne gang. Mange tak til alle de nabopræster, pensionerede præster og vores provst, som alle igen har samlet et puslespil for os, så vi har kunnet afholde gudstjenester, barnedåb, bryllupper og begravelser, som om vi var et pastorat med egen præst.

Fra 1. september får vi igen en normal gudstjenesteplan med 2 gudstjenester i pastoratet om søndagen.

Til at løse denne opgave, har vi den glæde at kunne byde velkommen til en fast vikar i perioden 1. september til 14. oktober. Vikaren er især for Sjørring sogn en velkendt person, idet hun har haft sin barndom i Sjørring Præstegård.
Velkommen til dig Kirsten Haaber, vi glæder os til at møde dig, høre dig og samarbejde med dig i den korte tid, din ansættelse varer.

Pr. 15. oktober kan vi byde velkommen til en kær og velkendt vikar, nemlig Lisa Bremer. Vi glæder os til, at du igen med din varme, ro, og smittende latter vil hjælpe os igennem en periode, indtil vi igen får en blivende præst.

Kirsten Fonseca
Henvendelse vedrørende kirkelige handlinger i perioden 1.9 – 14.10.2018 rettes til:
Kirsten Haaber T: 2046 8347, mail: KHB@km.dk
Fra 16.10.2018 rettes henvendelse til:
Lisa Bremer, T: 3512 2709 ellers sms til 2388 1925, mail; LIB@km.dk

En hilsen

Lisa Bremer, der tiltræder som vikar fra 15. Oktober, har sendt en hilsen til menighederne.

Hilsenen kan læses ved at klikke HER

Se billederne fra Stjernestund
torsdag den 19. april
om Kristendommens komme

Klik på Jellingstenen!

Årets mini-
konfirmander

Klik på billedet herover
for at se flere billeder af
årets minikonfirmander.

2018-minikonfirmander

Høst-gudstjenester
Høstgudstjeneste vil vi fejre
i 3 af vore kirker:
23. september kl. 10.30
i Skjoldborg Kirke
30. september kl. 09.00
i Kallerup Kirke
30. september kl. 10.30
i Sjørring Kirke

Årets indsamling vil gå ligeligt til Folkekirkens Nødhjælp
og Møltrup Optagelseshjem

Høstfest
i Sognehuset
i Sjørring
Onsdag, den 12. september 2018 kl. 19.30

Læs mere HER

Menigheds-møde
i Sognehuset
i Sjørring
Onsdag, den 23. oktober 2018

Læs mere HER

Sognehuset

Vedtægter
Klik
HER

Husorden
Klik
HER